Συγκέντρωση-Μικροφωνική, Τρίτη 10/9, Πλατεία Αμερικής, 18:00

 

Συγκέντρωση-Μικροφωνική, Πέμπτη 12/9, Πλατεία Εξαρχείων, 18:00

 

Ανανέωση του καλέσματος συζήτησης για τη διοργάνωση της κεντρικής αντικατασταλτικής διαδήλωσης αλληλεγγύης στις καταλήψεις, της 14ης Σεπτέμβρη στα Προπύλαια.

 

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Πολυτεχνείο – Κτίριο Γκίνη

 

 

 

 

AΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

 

Που αποσκοπεί στην όξυνση της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των αποκλεισμών, που στοχοποιεί τις καταλήψεις, το αναρχικό κίνημα, τους πρόσφυγες και μετανάστες, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες

 

Που εκδηλώνεται με τα σχέδια αστυνομικής κατοχής των Εξαρχείων και τις επιθέσεις σε χώρους αγώνα, με την κατάργηση του ασύλου, τις διώξεις και φυλακίσεις αγωνιστών, την αναβάθμιση του νομικού οπλοστασίου του κράτους

 

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ

 

ΝΑ ΥΨΩΣΟΥΜΕ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

για την αντεπίθεση στο καθεστώς της εκμετάλλευσης και της υποταγής

 

ΝΟ PASARAN!

 

Ενάντια στην κατασταλτική εκστρατεία και αλληλεγγύης στους κατειλημμένους χώρους, τις δομές του αγώνα και τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις

 

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ – ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, 12.ΟΟ Μ.

 

Αναρχικό – Αντιεξουσιαστικό Στέκι «ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ», Κατάληψη ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 37, Κατάληψη Στέγης Προσφύγων /Μεταναστών ΝΟΤΑΡΑ 26, Squat for Refugees/Migrants SPIROU TRIKOUPI 17, ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών), Αναρχική Φοιτητική Συνέλευση ΑΡΟΔΑΜΟΣ, Διαχειριστική Συνέλευση του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Στεκιού Γαλατσίου «ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ», *Κ ΒΟΞ Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο, Σύντροφοι και Συντρόφισσες

 

___

 

AGAINST STATE OPPRESION

 

Which aims at the intensification of exploitation, poverty and blockades

 

Which targets the anarchist movement, refugees, migrants, and activists

 

Which is expressed through strategies of police control of Exarcheia and orchestrated attacks against social spaces of the struggle

 

With attempts to abolish the university asylum

 

With persecution and imprisonment of activists

 

With the propagation of new legal tools of oppression at the hands of the state

 

No truce – No surrender

 

Let’s raise the solidarity barricades

 

To fight back against submission to state oppression

 

No Pasaran!

 

Demonstration

 

against the state’s oppression campaigns and in solidarity with the squats, the structures of struggle and social and class resistance

 

Saturday, September 14th, 12.00, Propylea, Athens

 

Anarchist -Antiauthoritarian space «Antipnoia», Squat Lelas Karagianni 37, Squat for Refugees & Immigrants Notara 26, Squat for Refugees/Migrants SPIROU TRIKOUPI 17, CLASS COUNTERATTACK(Anarchists and Communists group), Anarchist Students’ Assembly ARODAMOS, Self-organized space of Galatsi STEGASTRO, K*Vox Squatted Social center, Comrades

 

___

 

FACE À LA RÉPRESSION ÉTATIQUE

 

Qui vise le durcissement de l’exploitation, de la pauvreté et de l’exclusion

 

Qui cible les occupations, le mouvement anarchiste, les réfugié.e.s et les migrant.e.s, les militant.e.s

 

Qui se présente sous la forme d’une occupation policière d’Exarcheia et d’attaques contre les lieux de luttes, avec la suppression de l’asile universitaire, la chasse et l’emprisonnement des militant.e.s, ainsi que l’amplification de l’armement juridique de l’État

 

NI TRÈVE, NI REDDITION !

 

MONTONS LES BARRICADES DE LA SOLIDARITÉ !

 

Pour la contre-attaque face au système d’exploitation et de domination

 

NO PASARAN !

 

MANIFESTATION

 

Contre la campagne répressive et en solidarité avec les squats, les lieux de résistance et les luttes de classes et sociales

 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE AUX PROPYLÉES (métro Panepistimio) À MIDI

 

___

 

GEGEN DIE REPRESSIONEN DES STAATES

 

die eine Verschärfung von Ausbeutung, Armut und Diskriminierung bezwecken,die auf die anarchistische Bewegung, Geflüchtete, Migrant*innen und Aktivist*innen zielen,die sich in einer Strategie der polizeilichen Besetzung Exarcheias und konzertierter Angriffe auf Orte des Widerstands manifestieren,

 

mit dem Versuch das Universitäts Asyl abzuschaffen, durch Verfolgung und Inhaftierungen von Aktivist*innen, sowie der Ausweitung juristischer Unterdrückungsinstrumente in den Händen des Staates.

 

Kein Waffenstillstand – Keine Kapitulation!

 

Lasst uns Barrikaden der Solidarität bauen!Um den Angriff staatlicher Unterdrückung und Herrschaft zurückzuschlagen!

 

NO PASARAN!

 

Demonstration gegen die Repression des Staates und in Solidarität mit Besetzungen und allen Strukturen des gesellschaftlichen Widerstands und Klassenkampfes

 

Samstag, 14. September, 12 Uhr, Propylea, Athen

 

___

 

Hükümet baskısıyla yüzleşmek gücünü sömürü, yoksulluk ve yoksunlukla birleştiren için, Anarşist hareketleri, sığınmacıları ve göçmenleri, aktivistleri ve militanları hedef atıyor.Hükümet şu anda Ekzarkia mahallesinin işgalindeki baskısını göstermekte, üniversitenin bağımsızlığını ve korunmasını iptal etmekte, aktivistleri tutuklu ve hapsetmek, polis çatlaklarını güçlendirmektedir.

 

Birlikte dayanışma siperleri oluşturma zamanı!Ateşkes ve teslim olmaz!Sömürü ve egemenliğe karşı mücadele.Geçmeyecekler

 

protestolar:Hükümetin baskıcı faaliyetlerine karşı ve Squat’larla (İşgal Edilen Evler) dayanışma içinde, sosyal alanlar, sınıf ve halk mücadeleleri doğrultusunda

 

Cumartesi 14 Eylül de, saat 12:00da Propelia (Panapestimio İstasyonu).

 

POLYGL_NO-PASARAN_14.9