ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, 11 π.μ.