Ενάντια στο ρατσισμό, το σεξισμό και την ομοφοβία…

Η πατριαρχία αποτελεί ένα από τα θεµέλια του κόσµου της εξουσίας και βασικό στοιχείο κοινωνικής αναπαραγωγής του. Μέσω και της πατριαρχίας επιχειρείται συστηματικά η διαίρεση της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων, με την κατασκευή ψευδών διπόλων προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαιωνιση του κρατικού-εξουσιαστικού κόσμου.αντισεξισμόςΟι σύγχρονες εκδηλώσεις της πατριαρχίας– από την έξαρση της έµφυλης βίας και της εκµετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, το trafficking και τις συνθήκες που υφίστανται οι γυναίκες πρόσφυγες στο ταξίδι του ξεριζωµού μέχρι την ομοφοβία και τις διακρίσεις με βάση τη σεξουαλικότητα– εντείνονται όσο εντείνεται η συστηµική κρίση, η επίθεση των κυρίαρχων και η προσπάθεια εκφασισµού της κοινωνίας.

Ο σεξισμός και ο ρατσισμός συνεχίζουν να παίζουν το ρόλο τους για το κράτος και το κεφάλαιο, για την επιβίωση και τη διαιώνιση αυτού του σάπιου κόσμου διακρίσεων, καταπίεσης και συνεχούς εκμετάλλευσης. Ενός εξουσιαστικού μοντέλου που συστηματικά κατασκευάζει και αναπαράγει ιεραρχίες και διαχωρισμούς με βάση το φύλο, το σώμα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η εκμετάλλευση όμως και το φάσμα των καταπιέσεων, έχει την ίδια ρίζα για όλους: το κεφάλαιο και το κράτος.  Την κυρίαρχη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που συντηρεί την καταπίεση στη βάση του φύλου προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου. Πέρα, λοιπόν, από την εκμετάλλευση και την καταπίεση που επιβάλλεται συνολικά στους από κάτω, βιώνουμε την καταπίεση και στο πεδίο των έμφυλων διαχωρισμών και της σεξουαλικότητας. Η ιδιαίτερη αυτή συνθήκη δεν είναι διαχωρισμένη από το σύνολο των υπόλοιπων μορφών καταπίεσης που απορρέουν από τη δομή και τη λειτουργία του κυρίαρχου συστήματος. Από αυτή την άποψη, το γκρέμισμα των πατριαρχικών δομών εξουσίας και ο  αγώνας ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις, τον σεξισμό και την ομοφοβία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα μας για την κοινωνική χειραφέτηση  και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και σύνδεση των επιμέρους μορφών καταπίεσης και εκμετάλλευσης˙ στο σπίτι, στο σχολείο, στον δρόμο, στον χώρο εργασίας.

Οι έμφυλες διακρίσεις αναπαράγονται και ριζώνουν στο σύνολο της κοινωνίας ως σχέσεις εξουσίας και συμβάλλουν στον κατακερματισμό των αντιστάσεων. Έτσι, κάθε αγώνας ενάντια στην πατριαρχία, τον σεξισμό και την ομοφοβία πρέπει να έχει ταξική αφετηρία και να συνδέεται άμεσα με τους ευρύτερους κοινωνικούς αγώνες ενάντια σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και καταπίεσης, αν θέλει να είναι αποτελεσματικός. Για να είναι πραγματικά κοινός ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση θα πρέπει να επικεντρώνεται παράλληλα και στην κατάργηση των συγκεκριμένων εξουσιαστικών σχέσεων στο εσωτερικό των από τα κάτω.

Ως αναρχικές γνωρίζουμε πως η ελευθερία ούτε παραχωρείται ούτε χαρίζεται, αλλά ορίζεται και κατακτιέται μέσα από τους ίδιους τους αγώνες. Η απελευθέρωση των καταπιεσμένων θα είναι έργο δικό τους και όχι μιας πεφωτισμένης πρωτοπορίας που θα δρα εν ονόματί τους.

Ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία, την έμφυλη καταπίεση, το σεξισμό και την ομοφοβία είναι κομμάτι του αγώνα για την ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου και την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση. Να συλλογικοποιήσουμε, λοιπόν, τις αντιστάσεις μας απέναντι στο ρατσισμό, τη πατριαρχία και την ομοφοβία. Απέναντι στο κράτος και το κεφάλαιο που τα γεννούν και τα τροφοδοτούν για να καθυποτάξουν τους καταπιεσμένους. Γιατί μόνο, με το γκρέμισμα κάθε σχέσης εξουσίας, θα είμαστε όλοι ελεύθεροι… 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ…

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΥΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ: ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΤΩΝ LGBTQI+, ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

συντρόφισσες από την αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος»

-μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης | Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων