Παρεμβάσεις της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης στο αστυνομοκρατούμενο κέντρο της Αθήνας

0
108

Παρεμβάσεις της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης στο αστυνομοκρατούμενο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Υγεία • Παιδεία • Τροφή • Στέγαση
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΖΕΙ
Η εξέγερση είναι πάντα δίκαιη