ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ-ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΗ, 12:00 ΠΛ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

Στηρίζουμε την συγκέντρωση-πορεια που καλεί η Συνέλευση για την Επανοικειοποιηση των Εξαρχείων ενάντια στην αστυνομική κατοχή το Σάββατο 23 Μαη και την συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για δομές αλληλεγγύης στις 12-2 μ.μ.

Απέναντι στην πανδημία, την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την κρατική τρομοκρατια

Όλα για ολους/ Μαχητική αντίσταση / ταξική αλληλεγγύη / κοινωνική αυτοόοργάνωση